Fiche 4 Mededeling prestatiekader EU-begroting in het MFK 2021-2027

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over het prestatiekader voor de EU-begroting in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027.

Fiche 4 Mededeling prestatiekader EU-begroting in het MFK 2021-2027 (PDF | 6 pagina's | 186 kB)