Fiche 2 Mededeling Schengen Strategie

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over een strategie voor een volledig functionerend en veerkrachtig Schengengebied.

Fiche 2 Mededeling Schengen Strategie (PDF | 7 pagina's | 199 kB)