Overzicht afgedane toezeggingen en opgevolgde moties Tweede Kamer over digitalisering

Overzicht van de stand van zaken van toezeggingen aan en moties van de Tweede Kamer over digitalisering. In dit overzicht staan de moties en toezeggingen die zijn afgerond.

Overzicht afgedane toezeggingen en opgevolgde moties Tweede Kamer over digitalisering