Onderzoek toezicht en verantwoording informatieveiligheid overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop zij vanuit haar stelselverantwoordelijkheid voor informatieveiligheid in het openbaar bestuur de verantwoording over en het toezicht op informatieveiligheid kan organiseren en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden.

Onderzoek toezicht en verantwoording informatieveiligheid overheid (PDF | 43 pagina's | 474 kB)