Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV. 

Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen  (PDF | 35 pagina's | 357 kB)