Rapportage juli tot en met december 2022


Bijlage bij de laatste halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDSK) over de 2e helft van 2022. De bijlage gaat over de projecten, de bestedingen en de mijlpalen van het programma.

Rapportage juli tot en met december 2022