Samenhang Strategisch Actieplan voor AI met andere beleidsstukken

Het hoofddoel van de samenhang van het Strategisch Actieplan voor AI (SAPAI) met andere beleidsstukken is om Nederland in staat te stellen om de maatschappelijke en economische kansen van AI te verzilveren. En de publieke belangen bij AI te borgen en zodoende bij te dragen aan welvaart en welzijn.

Samenhang Strategisch Actieplan voor AI met andere beleidsstukken