Online zaken regelen over de grens met eIDAS

Met eIDAS regelt u uw zaken met de overheid online over de grens. eIDAS zorgt dat u met uw nationale inlogmiddel (zoals DigiD) kunt inloggen bij organisaties in andere landen in de Europese Economische Ruimte (EER).