Besluit op Woo-verzoek over fraudemelding DigiD en misbruik Logius

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over fraudemelding DigiD en misbruik Logius. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over fraudemelding DigiD en misbruik Logius