Besluit op Woo-verzoek over Alliantie Digitaal Samenleven

Besluit op een verzoek om informatie over Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) van de afgelopen 5 jaar. Het gaat o.a. over de begrotingen, jaarverslagen en financiële jaarcijfers van de ADS. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Alliantie Digitaal Samenleven