Besluit LNV Woo-verzoek onderzoeken Algemene Rekenkamer naar algoritmes

Besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op een verzoek om informatie over onderzoeken van de Algemene Rekenkamer naar algoritmes. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit LNV Woo-verzoek onderzoeken Algemene Rekenkamer naar algoritmes