Hoe kan ik mijn verhuizing doorgeven aan de gemeente?

U kunt uw verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kunt u soms ook digitaal doorgeven.

Verhuizing doorgeven voor uzelf en anderen

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

  • iedere meerderjarige voor zichzelf;
  • iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
  • samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
  • de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
  • meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
  • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
  • een gemachtigde.

Termijn voor doorgeven verhuizing

U moet uw verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat uw adres verandert. De datum die u op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing. Geeft u de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als u belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Benodigde documenten

U heeft de volgende documenten nodig om uw verhuizing door te geven:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
  • een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).

Lopende diensten bij verhuizing naar andere gemeente

Heeft u bij uw gemeente diensten aangevraagd of geregeld en verhuist u naar een andere gemeente? Dan kunt u bij uw nieuwe gemeente navragen voor welke diensten u in die gemeente in aanmerking komt. En hoe u dat zo nodig kunt aanvragen.

Diensten zoals de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), en de toekenning van bijstand hebben geen betrekking op de Basisregistratie Personen (BRP). Elke gemeente heeft hierin zijn eigen taak. Hierdoor is het moeilijk aan te geven welke wijzigingen automatisch doorlopen als u naar een andere gemeente verhuist.

Verblijf instelling gezondheidszorg voor onbepaalde duur

Verblijft u voor onbepaalde duur in een door de gemeente aangewezen instelling voor de gezondheidszorg? Dan moet u bij de gemeente verplicht aangifte van verhuizing doen. Uw woonadres wordt het adres van de instelling waar u verblijft. U kunt zich ook laten inschrijven op een briefadres bij een familie of vriend, in plaats van het woonadres van de instelling. Dit is handig wanneer u de afhandeling van uw zaken door een ander laat doen.

Tijdelijk verblijf instelling voor gezondheidszorg

Houdt u uw huidige adres aan bij een tijdelijk verblijf in een door de gemeente aangewezen instelling voor gezondheidszorg? Dan wordt bekeken waar u naar verwachting voor een half jaar de meeste keren overnacht. Verblijft u naar verwachting langer dan een half jaar in de aangewezen instelling? Dan bent u verplicht om een adreswijziging door te geven bij de gemeente.