Aanpak drugscriminaliteit en drugsoverlast

Drugshandelaren en drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de buurt van coffeeshops en door hennepteelt. De politie pakt de overlast aan.

Strengere aanpak geweld onder invloed van drugs of alcohol

Geweldplegers die onder invloed zijn van drugs of alcohol kunnen een hogere straf krijgen. Dit staat in een wetsvoorstel dat de aanpak van geweld onder invloed van drugs of alcohol verbetert. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in 2016 aangenomen. De regeling is op 1 januari 2017 (gedeeltelijk) ingegaan.

Aanpak hennepteelt in woonwijken

Hennepteelt kan in woonwijken zorgen voor brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen.

De overheid en de politie pakken hennepteelt onder andere aan door:

  • hennepkwekerijen te ontmantelen;
  • aanhoudingen te verrichten;
  • crimineel geld af te pakken;
  • huurcontracten te ontbinden.

Sluiten drugspanden door burgemeesters

Sinds 1 januari 2019 mogen burgemeesters woningen en andere panden sluiten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs. Het gaat dan om bepaalde apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij), chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen. Nu kan dat alleen als er in een pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. De wet vloeit voort uit het regeerakkoord en is de eerste die in werking treedt van het wetgevingsprogramma. Hierdoor wordt ondermijnde criminaliteit tegengegaan.