Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak RvS vleermuisbescherming en gevolgen hiervan voor woningisolatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over uitspraak RvS vleermuisbescherming en gevolgen hiervan voor woningisolatie