Monitor SEEH 2022: Vereniging van Eigenaren

Deze monitor geeft inzicht in het gebruik en de effecten van energiebesparende maatregelen die Verenigingen van Eigenaren hebben genomen met subsidie van de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

Monitor SEEH 2022: Vereniging van Eigenaren