Staat van de Volkshuisvesting 2023

De Staat van de Volkshuisvesting 2023 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de 6 programma’s voor de volkshuisvesting.

Staat van de Volkshuisvesting 2023