Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest

Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na 20 december 2019 met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek gaat eveneens om interne stukken met een besluitvormend of informerend karakter die zien op de uitvoer van het Urgenda-arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest (PDF | 10 pagina's | 2,7 MB)

Inventaris en documenten bij Woo-besluit over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest (PDF | 100 pagina's | 11,0 MB)