Kamerbrief over stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI).

Kamerbrief over stand van zaken Nationaal Programma Verduurzaming Industrie