Beslisnota bij Kamerbrief over versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

Beslisnota bij Kamerbrief over versnelling aanpak energiearmoede gebouwde omgeving (PDF | 3 pagina's | 162 kB)