Beantwoording Kamervragen over zwarte windmolenwieken tegen vogelsterfte

Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht ‘Black turbine blade “can cut bird deaths”’.