MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport staat wat het MIEK is en wat de voortgang is ten opzichte van het overzicht van 2021. 

MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 80 pagina's | 16,2 MB)

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) werkt de overheid samen met industrie, energieproducenten en netbeheerders om projecten voor de infrastructuur van energie en grondstoffen te versnellen. Dit zijn projecten die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de industrie, gebouwde omgeving, landbouw en mobiliteit en voor de realisatie van windenergie op zee. Het doel is om met meer regie over de hele keten, de infrastructuur van opwek tot afname, en door het wegnemen van knelpunten in de besluitvorming van projecten de aanleg van energie- en grondstoffeninfrastructuur te versnellen en systeemintegratie te bereiken.

De projecten binnen het MIEK komen voort uit de energiestrategieën van de zes Nederlandse industriële clusters. Om vraag en aanbod steeds meer aan elkaar te koppelen wordt aankomend jaar gewerkt aan de verdere verbreding van het MIEK. Zo worden in het voorjaar van 2023 door elke provincie een provinciaal MIEK opgeleverd met projecten van regionaal schaalniveau. Hierin worden naast projecten voor de industrie ook voor de sectoren, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw de vraag naar energie, grondstoffen en de benodigde infrastructuur in kaart gebracht.