Dit jaar € 8 miljard beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot met SDE++

Vanaf 6 juni 2023 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt. Er is een openstellingsbudget van € 8 miljard beschikbaar voor 2023. Als het volledige budget wordt aangevraagd en gerealiseerd levert dit naar verwachting een CO2-besparing van 4 megaton op in 2030.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Ik ben blij dat dat we dit jaar opnieuw een fors budget beschikbaar kunnen stellen voor het opschalen van de productie van duurzame energie en andere projecten die de CO2-uitstoot structureel verlagen. Er is dit jaar, net als afgelopen jaar, opnieuw meer budget beschikbaar dan voorgaande jaren. De € 3 miljard boven op het gebruikelijke budget levert naar verwachting vanaf 2030 een extra CO2-besparing van zo’n 1,5 megaton per jaar op. Daarmee kunnen zoveel mogelijk duurzame projecten die in voorbereiding zijn van start gaan. Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.”

Hekjes

Dit jaar worden voor het eerst ‘hekjes’ geïntroduceerd in SDE++-regeling.  Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Om die reden wordt de maximale subsidie binnen de hekjes ook verhoogd van € 300 naar € 400 per ton CO2. De hekjes bestaan uit drie categorieën: Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen). Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd. Binnen de hekjes blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aan bod komen.

Categorieën en aanpassingen

De SDE++ staat in 2023 voor de meeste categorieën opnieuw open die in 2022 ook in aanmerking kwamen. Waaronder zon, wind, geo- en aquathermie, elektrische boilers, waterstof en CCS. Dit jaar wordt de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht wordt gebruikt voor het verwarmen van water, voor het eerst toegevoegd voor bedrijven en organisaties. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit en CCS vervalt, omdat dit niet meer nodig is met de komst van de hekjes. Het plafond voor hernieuwbare elektriciteit verdwijnt uit de SDE-regeling, zodat de productie van zon- en windenergie mee kan groeien met de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit.

Openstellingsrondes

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton vermeden CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Openstellingsronde SDE++ 2023 Fasegrenzen €/ton CO₂
6 juni 90
12 juni 180
19 juni 240
26 juni 300
3 juli 400