Kernenergie

Ongeveer 3% van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken, is opgewekt in een kerncentrale. Er zijn geen plannen voor de bouw van een nieuwe kerncentrale.

Kernenergie in Nederland

De enige werkende kerncentrale in Nederland voor elektriciteit is de kerncentrale Borssele. Deze centrale levert elk jaar ongeveer 4 miljard kilowattuur (kWh) kernenergie. Dat is genoeg stroom voor ruim 1 miljoen huishoudens.

Het is aan de markt om initiatieven te nemen om nieuwe kerncentrales te bouwen. Marktpartijen die aan alle voorwaarden voldoen kunnen in aanmerking komen voor een vergunning voor de bouw van een kerncentrale.

Verschillende studies laten zien dat kernenergie op de lange termijn tot de mogelijkheden kan behoren. Maar voor 2030 (richtjaar van het Klimaatakkoord) wordt de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland niet als reële optie gezien, omdat het bouwen ervan op dit moment te duur is in vergelijking met kosten van andere energiebronnen.

Kerncentrales die thorium gebruiken

Voor nieuwe kernenergiereactoren (bijvoorbeeld op basis van thorium als splijtstof in plaats van het gebruikelijke uranium) is nog veel onderzoek nodig. Experts geven aan dat de commerciële marktintroductie in Europa de komende decennia nog niet wordt verwacht.

Het is dus onmogelijk om voor 2030 (richtjaar van het Klimaatakkoord) commerciële thoriumreactoren in bedrijf te hebben. Zelfs 2050 lijkt lastig haalbaar. Dit neemt niet weg dat de toepassing van een dergelijke techniek, naast andere alternatieve kernenergiereactoren, in de toekomst een mogelijkheid zou kunnen zijn om naar een verdere CO2-arme energievoorziening te streven.