Windenergie op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. En in 2023 is dat 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

Om hoeveel windenergie gaat het?

In 2015 werd 357 megawatt (MW) opgewekt door windmolens in zee. In 2023 staat er voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Die voorzien dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit. Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.

Windenergie op land en zee (totaal opgesteld vermogen in megawatt )
Windenergie op landWindenergie op zee
20004470
20014850
20026720
20039050
200410750
200512240
20061453108
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
2016*v*v
2017*v*v
2018*v*v
2019*v*v
20206000*v*v
2021*v
2022*v
20234450*v
CBS Brontabel als csv (363 bytes)

Windparken op de Noordzee

Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee:

Windpark Aantal windmolens Vermogen per windmolen (in megawatt) Vermogen windpark (in megawatt) Elektriciteit voor aantal huishoudens In gebruik sinds
Gemini Windpark 150 4 600 785.000 2017
Luchterduinen 43 3 129 145.000 2015
Prinses Amaliawindpark 60 2 120 125.000 2008
Egmond aan Zee (OWEZ) 36 3 108 100.000 2007
           
Totaal 289   957    

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen bouwt Nederland de komende jaren grote windparken op de Noordzee.

Gemini Windpark op de Noordzee geopend

Op 8 mei 2017 is het Gemini Windpark officieel geopend. Dit park bestaat uit 2 parken: Buitengaats en Zee-Energie. Het Gemini Windpark ligt ten noorden van de Waddeneilanden. Samen leveren ze 600 MW elektriciteit. Alle windparken in de Noordzee wekken samen ongeveer 957 MW aan elektriciteit op.

Nieuw windparken

Er worden 2 windparken van elk minimaal 700 MW gebouwd in het gebied Borssele. De bouw van deze windparken is naar verwachting in 2020 en 2021 klaar. Beide windparken samen voorzien ongeveer 1,5–2 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Er zullen nog 3 windparken van minimaal 700 MW worden gebouwd op 18,5 kilometer voor de Hollandse Kust. Deze zullen in 2021, 2022 en 2023 gereed zijn.

Beleid windenergie op zee

De overheid regelt alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen: waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook doet de overheid onderzoek naar de opbouw van het kavel, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens. Zodat een bedrijf van te voren precies weet hoe het een windpark het beste kan bouwen.

Ook stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven voor de aanleg van de parken. Via een openbare tenderprocedure kunnen bedrijven zich hier op inschrijven. Het bedrijf dat het windpark het goedkoopste kan bouwen krijgt tegelijkertijd de subsidie en de vergunning om het windpark te mogen bouwen. Dit stimuleert de concurrentie en maakt de aanleg van het windmolenpark goedkoper. En dit betekent weer zo laag mogelijke kosten voor burgers, want dit betekent minder subsidie.

3 jaar geleden was de verwachting dat de windparken op zee € 18 miljard aan subsidie zouden kosten. Inclusief het net op zee om de stroom aan land te krijgen. In 2  jaar is er sprake van meer dan een halvering van de kosten. En het eind is nog niet in zicht.

Energieagenda

In de Energieagenda heeft het kabinet aangekondigd het succesvolle beleid van windenergie op zee door te willen zetten. In de periode 2024–2030 zal voor 7.000 megawatt aan windparken worden gebouwd verder weg op zee. Hoe en waar precies zal de komende tijd worden uitgewerkt.

Inspraak op plannen windenergie op zee

Wilt u uw mening geven over de besluiten over windenergie op zee? Dat kan op verschillende momenten via Platform Participatie en via Bureau Energieprojecten.

Kabinet Rutte III: meer windparken op zee

Het kabinet wil het aantal windparken op zee uitbreiden. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Documenten