Windenergie op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. En in 2023 is dat 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

Om hoeveel windenergie gaat het?

In 2015 werd 357 megawatt opgewekt door windmolens in zee. In 2023 staat er voor minimaal 4.450 megawatt vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Die voorzien dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit. Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.

Windenergie op land en zee (totaal vermogen in megawatt per jaar)
Windenergie op landWindenergie op zee
20004470
20014850
20026720
20039050
200410750
200512240
20061453108
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
2016*v*v
2017*v*v
2018*v*v
2019*v*v
20206000*v*v
2021*v
2022*v
20234450*v
CBS Brontabel als csv (363 bytes)

Windparken op de Noordzee

Er zijn 3 actieve windparken op de Noordzee:

Windpark Aantal windmolens Vermogen per windmolen (in megawatt) Vermogen windpark (in megawatt) Elektriciteit voor aantal huishoudens In gebruik sinds
Luchterduinen 43 3 129 145.000 2015
Prinses Amaliawindpark 60 2 120 125.000 2008
Egmond aan Zee (OWEZ) 36 3 108 100.000 2007
           
Totaal 139   357    

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen bouwt Nederland de komende jaren grote windparken op de Noordzee.

Windparken Gemini op de Noordzee 

Op 8 mei 2017 zijn de Gemini windparken geopend, 2 maanden eerder dan geraamd. 
Samen leveren ze 600 megawatt elektriciteit. De windparken in de Noordzee wekken samen ongeveer 957 megawatt aan elektriciteit op.

Nieuw windpark Borssele

Ook komt er een windpark in Borssele. Naar verwachting worden de eerste 2 kavels voor € 2,7 miljard minder subsidie gebouwd dan waarmee rekening is gehouden. Dit staat in de begroting van het ministerie van EZ voor 2017. De bouw van dit windpark is naar verwachting in 2020 klaar. Het windpark voor de Zeeuwse kust levert dan ten minste 700 megawatt elektriciteit. Daarmee voorziet het 1 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Beleid windenergie op zee

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven om te investeren in duurzame energie, zoals windenergie op zee. Bijvoorbeeld met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-regeling). Dit is een subsidie voor de productie van duurzame energie. Ook wijst de Rijksoverheid gebieden aan voor de bouw van windparken op zee. Alleen binnen die gebieden is windenergie op zee mogelijk. Er is gekozen voor een beperkt aantal grote windparken. Dat is goedkoper. En zo blijft er ruimte over voor andere gebruikers op de Noordzee, zoals de scheepvaart.

De aangewezen gebieden voor de kust van Zuid-Holland en Noord-Holland zijn iets te klein voor het vermogen dat hier moet komen. Daarom is er extra ruimte nodig in aanvulling op de al aangewezen gebieden. In de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust zijn 2 extra stroken voor windparken aangewezen. Dit om ervoor te zorgen dat de benodigde extra ruimte beschikbaar komt.

Inspraak op plannen windenergie op zee

Wilt u uw mening geven over de besluiten over windenergie op zee? Dat kan op verschillende momenten via Platform Participatie en via Bureau Energieprojecten.

Documenten