Windenergie op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. En in 2023 is dat 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

Verder regelt de Rijksoverheid alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen: waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook doet de overheid onderzoek naar de opbouw van het kavel, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens. Zodat een bedrijf van te voren precies weet hoe het een windpark het beste kan bouwen. Daarnaast stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven voor de aanleg van de parken.

Om hoeveel windenergie gaat het?

In 2017 werd 957 megawatt (MW) opgewekt door windmolens in zee. In 2023 staat er voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Die voorzien dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit. Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.

Windenergie op land en zee (totaal opgesteld vermogen in megawatt )
Windenergie op landWindenergie op zee
20004470
20014850
20026720
20039050
200410750
200512240
20061453108
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
2016*v*v
2017*v*v
2018*v*v
2019*v*v
20206000*v*v
2021*v
2022*v
20234450*v
CBS Brontabel als csv (363 bytes)

Windparken op de Noordzee

Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee:

Windpark Aantal windmolens Vermogen per windmolen (in megawatt) Vermogen windpark (in megawatt) Elektriciteit voor aantal huishoudens In gebruik sinds
Gemini Windpark 150 4 600 785.000 2017
Luchterduinen 43 3 129 145.000 2015
Prinses Amaliawindpark 60 2 120 125.000 2008
Egmond aan Zee (OWEZ) 36 3 108 100.000 2007
Totaal 289 957

Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te behalen bouwt Nederland de komende jaren grote windparken op de Noordzee.

Nieuwe windparken

Er komen 2 windparken van elk minimaal 700 MW in het gebied Borssele. De bouw van deze windparken is naar verwachting in 2020 en 2021 klaar. Beide windparken samen voorzien ongeveer 1,5–2 miljoen huishoudens van elektriciteit.

Er komen nog 3 windparken van minimaal 700 MW op 18,5 kilometer voor de Hollandse Kust. Deze zijn in 2021, 2022 en 2023 gereed.

Energieagenda en Routekaart windenergie op zee 2030

In de Energieagenda heeft het kabinet aangekondigd het succesvolle beleid van windenergie op zee door te willen zetten. In de periode 2024–2030 zal voor 7.000 megawatt aan windparken worden gebouwd verder weg op zee.

Het kabinet ontvouwt de plannen verder in de ‘Routekaart windenergie op zee 2030’. Hierin staat onder andere waar de nieuwe windparken mogen komen. Daarnaast geeft de routekaart betrokkenen duidelijkheid en zorgt voor zekerheid voor ontwikkelaars van windparken. De nieuwe en de bestaande windparken op zee leveren voldoende duurzame stroom. Namelijk zo’n 40% van ons huidige totale elektriciteitsverbruik.

Inspraak op plannen windenergie op zee

Wilt u uw mening geven over de besluiten over windenergie op zee? Dat kan op verschillende momenten via Platform Participatie en via Bureau Energieprojecten.

Kabinet Rutte III: meer windparken op zee

Het kabinet wil het aantal windparken op zee uitbreiden. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Documenten