Overheid bevordert groei zonne-energie

De Rijksoverheid stimuleert zonne-energie. Bijvoorbeeld door een belastingkorting voor burgers die gezamenlijk zonne-energie opwekken.

Maatregelen voor goedkopere zonne-energie

Zonne-energie is duurzaam: het raakt niet op en er komt geen broeikasgas bij vrij. Maar de techniek is nog vrij duur. Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het gebruik van zonne-energie te vergroten. Bijvoorbeeld met: