Overheid bevordert groei zonne-energie

De Rijksoverheid stimuleert zonne-energie. Bijvoorbeeld door een belastingkorting voor burgers die gezamenlijk zonne-energie opwekken.

Maatregelen voor goedkopere zonne-energie

Zonne-energie is duurzaam: het raakt niet op en er komt geen broeikasgas bij vrij. Maar de techniek is nog vrij duur. Daarom neemt de Rijksoverheid maatregelen om het gebruik van zonne-energie te vergroten. Bijvoorbeeld met:

 • Korting op energiebelasting

  Voor mensen die samen met anderen duurzame elektriciteit opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnepaneleninstallatie op het dak van een school of een loods.
 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Het kabinet wil dat bedrijven en (non-profit) instellingen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie kunnen aanvragen als ze hernieuwbare energie gaan produceren. In het najaar van 2018 is deze regeling opnieuw opengesteld. Hiervoor is € 6 miljard beschikbaar. Dat staat in de begroting van het ministerie van EZK voor 2019. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.
 • Zelfgeproduceerde stroom terugleveren aan het net via salderen

  Huishoudens mogen tot 2021 zelfgeproduceerde stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld als ze met hun zonnepanelen meer energie produceren dan ze zelf verbruiken. Dit 'wegstrepen' van het eigen gebruik heet salderen. Zij ontvangen voor de teruggeleverde energie een vergoeding. Die kan per leverancier verschillen.
 • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

  Hiermee krijgen ondernemers en particulieren een tegemoetkoming als zij apparaten kopen die minder energie verbruiken. Het gaat dan om: zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels. De regeling loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekendgemaakt.