Windenergie op land

Binnen de Europese Unie (EU) geldt de afspraak dat in 2020 14% van de opgewekte energie duurzaam is. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie waarmee Nederland deze doelen kan halen. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten om meer windmolens op land te bouwen.

Om hoeveel windenergie op land gaat het?

Eind 2015 stonden er ruim 2.525 windmolens op land. Deze leveren samen ongeveer 3.000 megawatt (MW) elektriciteit. Dat is zo’n 5 % van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte.

In 2020 moet Nederland voor 6.000 MW vermogen aan windmolens op land hebben staan. Dat staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Er moet dus nog een vermogen van ruim 3.000 MW bij komen. Een gemiddelde windturbine levert een vermogen van 2 tot 3 MW. Nederland heeft dus grof gerekend nog tussen de 1000 en 1500 nieuwe windmolens op land nodig.

Windparken op land zijn later klaar dan gepland. Daarom wordt de productiecapaciteit van 6.000 MW in 2020 waarschijnlijk niet helemaal gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat staat in de ‘Monitor Wind op Land 2017’.

Maatregelen om doelen windenergie te halen

Om het doel in 2020 te halen neemt de Rijksoverheid extra maatregelen met het actieplan Windenergie. Bijvoorbeeld door:

  • procedures voor de aanleg van windparken te versnellen.
  • weerstand van omwonenden bij de komst van windmolenparken weg te nemen door betere voorlichting en communicatie.
Windenergie op land en zee (totaal vermogen in megawatt per jaar)
Windenergie op landWindenergie op zee
20004470
20014850
20026720
20039050
200410750
200512240
20061453108
20071641108
20081921228
20091994228
20102009228
20112088228
20122205228
20132485228
20142637228
20153034357
2016*v*v
2017*v*v
2018*v*v
2019*v*v
20206000*v*v
2021*v
2022*v
20234450*v
CBS Brontabel als csv (363 bytes)

Beleid windenergie op land

Op de website Windenergie.nl vindt u informatie over windenergie op land. Hier komen verschillende onderdelen aan bod. Zoals:

  • nut en noodzaak van windenergie op land;
  • Europese en nationale afspraken rond duurzame energievoorziening;
  • inpassing in landschap van windmolens;
  • wet- en regelgeving.