Waar kan ik zien of mijn zorgverlener zijn beroep mag uitoefenen?

In het BIG-register kunt u zien of iemand bevoegd is om zijn of haar beroep te mogen doen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing.

Controleren BIG-registratie zorgverleners

U kunt zoeken in het BIG-register. U zoekt dan op de naam van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U vraagt dit nummer aan uw zorgverlener.

U kunt de BIG-registratie controleren van:

 • apothekers; 
 • artsen;
 • fysiotherapeuten; 
 • gezondheidszorgpsychologen; 
 • klinisch technologen;
 • orthopedagogen-generalisten;
 • physician assistants;
 • psychotherapeuten;
 • tandartsen; 
 • verloskundigen;
 • verpleegkundigen.

Let op: een zorgverlener kan ook met een specialisme in het BIG-register staan. Bijvoorbeeld als arts met het specialisme plastische chirurgie of als tandarts met het specialisme mondziekten en kaakchirurgie.

Zorgverleners die voorbehouden handelingen uitvoeren

Voor sommige beroepen geldt dat de zorgverlener met een BIG-registratie zelfstandig voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn een prik geven of iemand onder narcose brengen. Zonder de juiste registratie mogen zorgverleners niet zelfstandig een voorbehouden handeling uitvoeren. Voor BIG-geregistreerde zorgverleners geldt het wettelijke tuchtrecht.

Zorgverleners krijgen maatregel opgelegd voor fouten

Zorgverleners kunnen een zogenaamde maatregel krijgen. Bijvoorbeeld als een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een operatie. Of als een psychotherapeut zich niet houdt aan het beroepsgeheim. Wilt u weten of een zorgverlener een maatregel heeft gekregen? Kijk dan op de website van het BIG-register in het overzicht van de tuchtmaatregelen of in het BIG-register zelf.

Verplichte herregistratie BIG-register

Zorgverleners in het BIG-register moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren. Zij moeten daarvoor bewijzen dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Dit helpt de kwaliteit van de zorgverlening.

Experimenteerberoepen in de zorg

De experimenteerberoepen (artikel 36a beroepen) worden tijdelijk opgenomen in het BIG-register en krijgen voor een periode van maximaal 5 jaar zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen.

De huidige artikel 36a-beroepen zijn:

 • Bachelor medisch hulpverlener (sinds1 mei 2017).
 • Geregistreerd-mondhygiënist (sinds 1 juli 2020).