Is een huisarts of waarnemend arts verplicht op huisbezoek te komen?

Een huisarts of waarnemend arts hoeft niet op huisbezoek te komen als u daarom vraagt. De arts beslist zelf of een huisbezoek nodig is. Dit hangt af van de ernst van uw klacht en uw medische geschiedenis. Voor meer informatie over de bezoekregels kunt u contact opnemen met uw huisartspraktijk.

Dringend medische hulp nodig

Is iemands leven in direct gevaar? Dan kunt u het beste 112 bellen. Heeft u medische hulp nodig maar is er geen sprake is van levensbedreigende situatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisartspraktijk. De doktersassistente zal dan bepalen of u het beste een afspraak kunt maken of dat de dokter bijvoorbeeld bij u op huisbezoek komt. Dit hangt af van de ernst van uw klacht en uw medische geschiedenis.

Is uw huisartsenpraktijk dicht? Dan kunt het beste contact opnemen met de huisartsenpost. Daar hoort u of u moet langskomen of misschien naar de eerste hulp moet.