Wat moet ik doen als iemand dringend medische hulp nodig heeft?

Heeft iemand dringend medische hulp nodig? Vraag dan eerst of iemand in de directe omgeving arts is of een EHBO-diploma heeft. In een levensbedreigende situatie kunt u het beste direct 112 bellen. In een noodsituatie mag u zelf medisch handelen. Bij minder dringende situaties kunt u bellen met de huisarts of centrale doktersdienst.

EHBO als medische hulp

Veel ongelukken zijn niet direct levensbedreigend, maar er moet wel wat aan gebeuren. Bijvoorbeeld bij een snijwond, een verstuikte enkel of als iemand flauw valt. Zijn er mensen in de buurt? Vraag dan of er iemand is met een EHBO-diploma die kan helpen.

Geen ambulance

Als de alarmcentrale 112 geen ambulance stuurt, krijgt u te horen waar u wel heen kunt gaan. Bijvoorbeeld naar de huisartsenpraktijk in de buurt. Het vervoer moet u zelf regelen.

Medisch handelen bij nood

U mag volgens het Burgerlijk Wetboek in noodsituaties medische handelingen verrichten. Dat mag alleen als u zeker weet dat u niet snel genoeg de hulp van een arts of medisch deskundige kunt inroepen. Bijvoorbeeld via het noodnummer 112. Gaat het niet om een noodsituatie? Dan kunt u de medische handeling beter aan een arts of medisch deskundige overlaten.

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. De Wet BIG geldt niet in noodsituaties, want in noodsituaties moet iedereen naar beste weten en kunnen handelen.

Naar de huisarts bij minder dringende problemen

Is het medisch probleem minder dringend? Neem dan contact op met de huisarts, de huisartsenpost of de centrale doktersdienst. Bij spoed beoordeelt een dokter of doktersassistent hoe ernstig de klacht is. U krijgt een telefonisch advies of wordt gevraagd om naar de huisartsenpraktijk of post te komen.

Bij ernstige klachten kan de huisarts thuis langs komen. Uw huisarts is niet verplicht op huisbezoek te komen als u daarom vraagt. De huisarts beslist zelf of dit nodig is.

Medische hulp bij afwezigheid huisarts

Als uw huisarts afwezig is, moet hij voor waarneming (vervanging) zorgen. Vaak werken verschillende artsen samen in een waarneemgroep of huisartsenpost. Zij spreken onderling af wie wanneer bereikbaar is. Zo is er dus altijd iemand aanwezig die u kan helpen.