Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag CvTE 2021

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over jaarverslag CvTE 2021 (PDF | 7 pagina's | 1,2 MB)