Aanbiedingsbrief antwoord op vragen schriftelijk overleg Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op moties over de examens vso

Minister Slob stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het schriftelijk overleg over het Besluit eindexamens 2021 en de kabinetsreactie op de moties over de examens voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Aanbiedingsbrief antwoord op vragen schriftelijk overleg Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op moties over de examens vso (PDF | 1 pagina | 180 kB)