Antwoord op vragen schriftelijk overleg overt Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens vso

Minister Slob beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer bij het schriftelijk overleg over het Besluit eindexamens 2021 en de kabinetsreactie op de moties over de examens voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Antwoord op vragen schriftelijk overleg overt Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens vso (PDF | 15 pagina's | 615 kB)