Wanneer ben ik geslaagd voor het havo eindexamen?

Je slaagt voor het eindexamen havo wanneer je gemiddeld een voldoende haalt voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de kernvakken. Daarnaast mag je voor maximaal 2 vakken een onvoldoende als eindcijfer hebben. En moet je een voldoende of goed hebben voor lichamelijke opvoeding. 

Wanneer geslaagd voor het examen havo

Dit schema laat zien wanneer je bent geslaagd voor je havo-examen. Er gelden 4 eisen.

Extra examenvak havo

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen.

Combinatiecijfer

Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer van vakken waarvoor je geen centraal examen doet. Dit zijn:

 • maatschappijleer;
 • CKV;
 • het profielwerkstuk;
 • een aantal keuzevakken. De keuzevakken kunnen per school verschillen.

De keuzevakken die mee kunnen tellen zijn:

 • algemene natuurwetenschappen;
 • literatuur;
 • godsdienst/levensbeschouwing.

Jouw school beslist welke keuzevakken meetellen voor het combinatiecijfer.

Voor geen van de vakken van het combinatiecijfer mag je lager dan een 4 halen. Het combinatiecijfer zelf mag ook niet lager zijn dan een 4.

Cum laude slagen

Wil je cum laude slagen in het havo? Dan moet je een 8,0 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers voor:

 • de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel;
 • het combinatiecijfer;
 • de vakken in het profieldeel;
 • het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel.

Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 en niet lager dan de beoordeling ‘voldoende’ hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.