Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen havo?

Als je gezakt bent voor het eindexamen havo, kun je herkansen. Als je niet slaagt voor de herkansing, kun je het examenjaar overdoen. Ook kun je naar het volwassenenonderwijs.

Herkansing centraal examen havo

Je mag van 1 vak het centraal examen herkansen tijdens het 2e tijdvak (juni). De school beslist of een leerling in het 3e tijdvak (augustus) kan herkansen.

Je mag zelf kiezen in welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak (mei). Het hoogste cijfer telt. Haal je een lager cijfer voor de herkansing dan voor het 1e examen? Dan blijft het cijfer van het 1e examen staan.

Gezakt voor het herexamen havo

Als je bent gezakt, kun je het havo examenjaar overdoen. Je doet dan het jaar daarna opnieuw het volledige centraal examen. Je kunt ook in het volwassenenonderwijs examen doen voor de vakken die je nog niet hebt gehaald. Of je haalt de ontbrekende vakken via het staatsexamen. Dan hoef je alleen de vakken over te doen waarvoor je een onvoldoende hebt gehaald. Als je voor deze vakken slaagt, krijg je alsnog een diploma.

Houd hierbij rekening met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Is het eindcijfer voor bepaalde vakken voldoende? Dan kan het toch wenselijk zijn om deze vakken opnieuw te doen als het cijfer van het centraal examen onvoldoende was.

Geen diploma voor lagere onderwijssoort

Ben je gezakt voor het havo eindexamen? Dan kun je niet alsnog een diploma voor een lagere onderwijssoort krijgen. Je kunt bijvoorbeeld geen vmbo-diploma krijgen als je bent gezakt voor het havo-examen.

2 keer gezakt voor havo examen

Ben je 2 keer gezakt voor je havo examen? Dan beslist de school hoe zij met deze situatie omgaat. Bijvoorbeeld door samen met de leerling tot de conclusie te komen dat het beter is om naar een andere school te gaan. In de wet staan geen consequenties, bijvoorbeeld dat de leerling van school af moet.

Als je meerderjarig bent, heb je meer opties om je diploma te halen. Bijvoorbeeld door op eigen gelegenheid staatsexamen te doen of naar het volwassenenonderwijs te gaan. Zonder dat je hoeft te worden uitbesteed door een reguliere school.