Waaruit bestaat het havo eindexamen?

Het havo eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het laatste schooljaar. Een aangepast eindexamen is mogelijk als je bijvoorbeeld een beperking of dyslexie hebt.

Centraal examen havo

Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar.

Hulpmiddelen eindexamen

Bij elk examen mag je gebruik maken van:

  • een schrijfpen (veel scholen staan schrijven van tekst met potlood op een examen niet toe);
  • millimeterpapier;
  • een tekenpotlood;
  • een blauw en rood kleurpotlood;
  • een liniaal met millimeterverdeling;
  • een passer;
  • een geodriehoek;
  • een vlakgum;
  • een rekenmachine (het soort rekenmachine verschilt per examen).

Op Examenblad.nl staat per examen welke hulpmiddelen je nog meer kan gebruiken.

Vervroegd examen

Kent een leerling van een bepaald vak snel de lesstof? Dan kan hij in dat vak eerder examen doen. Versneld examen doen kan vanaf 3 havo.

Eindexamen extra vakken

Leerlingen kunnen examen doen in extra vakken. Het eindcijfer voor extra vakken wordt op dezelfde manier berekend als voor de andere examenvakken. De leerling kan vragen om de examenresultaten van extra vakken op de cijferlijst op te nemen. De aanvullende vakken tellen dan mee om de uitslag van het examen te bepalen.

Hoger niveau eindexamen

Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen. Iemand die op de havo zit, kan voor het vak Engels op vwo-niveau eindexamen doen. 

Aangepast eindexamen

Soms is het mogelijk om een aangepast eindexamen te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met een beperking of dyslexie. Ook leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen een aangepast examen doen. Dit geldt ook voor leerlingen die langdurig ziek zijn geweest.

Vragen en klachten over eindexamens havo

Heeft u als ouder of verzorger vragen of klachten over de eindexamens? Bespreekt deze dan eerst met de school. Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Inspectie van het Onderwijs.