Waaruit bestaat het vmbo eindexamen?

Het vmbo eindexamen bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen aan het eind van het laatste schooljaar. Een aangepast eindexamen is mogelijk als je bijvoorbeeld een beperking of dyslexie hebt.

Schoolexamen vmbo

Scholen stellen zelf het schoolexamen op. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt welke onderwerpen minimaal aan bod moeten komen in het schoolexamen. In tegenstelling tot het centraal examen bepalen scholen bij het schoolexamen zelf wanneer ze de verplichte stof van het schoolexamen toetsen. Het schoolexamen bestaat uit meerdere toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische of schriftelijke toetsen zijn.

Centraal examen vmbo

Het centraal examen is voor heel Nederland hetzelfde voor alle leerlingen van dezelfde onderwijssoort. Leerlingen krijgen dezelfde examenvragen voor hun verplichte vakken en keuzevakken. Het centraal examen is altijd aan het einde van het laatste schooljaar. In het examenrooster staat wanneer het examen voor welk vak is.

Hulpmiddelen eindexamen

Bij elk examen mag je gebruik maken van:

 • een schrijfpen (veel scholen staan schrijven van tekst met potlood op een examen niet toe);
 • millimeterpapier;
 • een tekenpotlood;
 • een blauw en rood kleurpotlood;
 • een liniaal met millimeterverdeling;
 • een passer;
 • een geodriehoek;
 • een vlakgum;
 • een rekenmachine (het soort rekenmachine verschilt per examen).

Op Examenblad.nl staat per examen welke hulpmiddelen je nog meer kan gebruiken.

Vervroegd examen vmbo

Kent een leerling van een bepaald vak snel de lesstof? Dan kan hij in dat vak eerder examen doen. Vervroegd examen doen kan vanaf 2 vmbo.

Eindexamen extra vakken

Leerlingen kunnen examen doen in extra vakken. Het eindcijfer voor extra vakken wordt op dezelfde manier berekend als voor de andere examenvakken. De leerling kan vragen om de examenresultaten van extra vakken op de cijferlijst op te nemen. Leerlingen kunnen niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar de leerling moet dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen. Als de leerling het cijfer voor het extra vak niet op de cijferlijst wil, dan moet de leerling dit aangeven bij de school. 

Hoger niveau eindexamen

Een leerling kan op een hoger niveau eindexamen doen. Iemand die op het vmbo zit, kan een vak in een hogere leerweg doen.

Aangepast eindexamen vmbo

Soms is het mogelijk om een aangepast eindexamen te doen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor:

 • leerlingen met een beperking of dyslexie;
 • leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben; 
 • leerlingen die langdurig ziek zijn geweest.

Vragen en klachten over eindexamens

Heeft u als ouder of verzorger vragen of klachten over de eindexamens? Bespreekt deze dan eerst met de school. Komt u er niet uit? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de Inspectie van het Onderwijs.