Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). De vragen zijn gesteld door de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nota naar aanleiding van het verslag Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie