Verbetering financiële ondersteuning bij gebouwen van VvE’s

Om ook de verduurzaming van gebouwen in beheer van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te versnellen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de subsidieregelingen voor het verduurzamen van VvE’s vereenvoudigd en verbreed. Dit komt nu samen in de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze start in januari 2023 en loopt tot in ieder geval 2028. Ook worden de financieringsmogelijkheden voor VvE’s via het Warmtefonds uitgebreid. Dat schrijft de minister in een Kamerbrief, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind.

Minister de Jonge kondigde in het Programma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving aan dat het tempo van de verduurzaming van woningen omhoog moet. Ongeveer 20% van het totale aantal woningen is onderdeel van een VvE. Omdat in een VvE-complex alle individuele appartementseigenaars gezamenlijk eigenaar zijn van het gebouw, ondervinden zij uitdagingen bij de verduurzaming. Een verbetering van de financiering helpt hierbij. 

Eén subsidieregeling

Met de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) komt er één regeling voor het volledig verduurzamen van het hele VvE-gebouw: subsidie voor energieadvies, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP), procesbegeleiding, isolatiemaatregelen en duurzame warmtetechnieken, zoals warmtepompen, zonneboilers en centrale aansluiting op het warmtenet. Daarnaast maakt de SVVE het mogelijk om voor één isolatiemaatregel subsidie aan te vragen. Tot 1 januari geldt nog de eis dat de VvE minimaal twee isolatiemaatregelen moeten uitvoeren om subsidie te kunnen aanvragen. De lat om voor subsidie in aanmerking  te komen wordt dus lager gelegd voor VvE’s. Het maximale subsidiebedrag van € 10.000 per appartement wordt verhoogd naar € 15.000 per appartement. Verder is bij het uitvoeren van een zeer energiezuinig pakket (ZEP) subsidie mogelijk voor professionele bouwbegeleiding. 

Financiering voor kleine VvE’s via Warmtefonds

Sinds 1 december 2022 is er een financiering door het Warmtefonds mogelijk voor kleine VvE’s, dat zijn VvE’s met minder dan 8 appartementen. Onderdeel van de financiering is een ‘vangnet’ voor individuele appartementseigenaren die de financiering later toch niet blijken te kunnen dragen. De andere eigenaren van de vereniging hoeven dus niet bang te zijn dat de kosten die de buurman niet kan betalen, op hun verhaald worden. Daarmee is de financiering voor alle individuele appartementseigenaren in de VvE verantwoord. Ook voor VvE’s is er steeds meer informatie te vinden over verduurzaming op de site verbeterjehuis.nl.

Versnellingsagenda

De verbeteringen van financiering van VvE’s is onderdeel van de versnellingsagenda voor de verduurzaming voor VvE-gebouwen. Deze versnellingsagenda wordt de komende maanden in nauwe samenwerking met het ministerie van  Justitie en Veiligheid en de andere stakeholders in dit veld uitgewerkt. Hierover zal de Kamer in het voorjaar nader geïnformeerd worden. 

In de versnellingsagenda worden de volgende onderdelen uitgewerkt:

  1. Versnelling grote VvE’s. Gezamenlijk inzet van alle betrokken partijen om grote VvE’s de komende jaren grotere stappen te laten maken naar verduurzaming;
  2. Ondersteunen van (vooral kleine) VvE’s, met voorrang in kwetsbare wijken, die nog geen functionerende VvE-organisatie hebben;
  3. Aanpassing besluitvorming. Aanpassing van bepaalde (besluitvormings)regels voor VvE's bij verduurzaming;
  4. Verbetering informatievoorziening en ontzorging. Verbeterde informatievoorziening voor individuele appartementseigenaars en VvE’s en een landelijk dekkend marktaanbod van ontzorging;
  5. Verbetering financiële ondersteuning. Start van de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) op 1 januari 2023 en de financiering van het Warmtefonds voor kleine VvE’s vanaf december 2022.