Kabinet maakt duurzaam huis voor iedereen betaalbaar

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO). Vorig jaar is onder meer het aardgasverbruik in woningen met zo’n 15 procent gedaald, zijn zo’n 100.000 warmtepompen geplaatst, verdubbelde het aantal subsidieaanvragen en kregen meer dan tweehonderdduizend woningen een beter energielabel. Om de verduurzaming nog verder te versnellen, en omdat iedereen moet kunnen meedoen, heeft het kabinet een aanvullend pakket van 900 miljoen euro samengesteld speciaal voor lagere en middeninkomens. Zo wordt een duurzaam huis voor iedereen betaalbaar en kan de energierekening voor iedereen omlaag. Tot en met 2030 wordt in totaal 13 miljard euro geïnvesteerd in verduurzamingsmaatregelen voor de hele gebouwde omgeving. Daar bovenop komt 1,5 miljard euro voor de verduurzaming van woningen in Groningen. 

Een duurzaam huis is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee. Zo daalt het energieverbruik en gaat de energierekening omlaag. Ook stijgt de waarde van een woning en is er minder invloed van plotseling stijgende energieprijzen, zoals afgelopen winter. Wanneer iemand gebruik maakt van subsidie verdienen de maatregelen zich nog sneller terug. Iemand kan verduurzaming betalen met spaargeld, maar ook (deels) financieren met een Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Door de lage rente en lange looptijd laat zo’n lening zich terugbetalen door de besparing op de energierekening. 

Rentevrij lenen

Financiering via het Warmtefonds wordt voor veel mensen nu nog aantrekkelijker. Middeninkomens met een verzamelinkomen tot 60.000 euro kunnen vanaf nu rentevrij lenen. We zien dat dit werkt. Het aantal rentevrije Energiebespaarleningen voor deze doelgroep is de afgelopen periode namelijk meer dan verdubbeld. Woningeigenaren die geen lening kunnen krijgen, kunnen via het Warmtefonds vanaf nu tot 10.000 euro financiering krijgen. Zij betalen maandlasten naar draagkracht. Kunnen zij geen bijdrage leveren? Dan betalen zij geen rente en ook geen aflossing. Wie zijn huis verkoopt betaalt deze lening alleen terug als er sprake is van overwaarde. Ten slotte wordt het ook voor 125.000 VvE’s (1,2 miljoen woningen) makkelijker en goedkoper om bij het Nationaal Warmtefonds te lenen. Zij gaan 1,5 procent minder rente betalen op een VvE Energiebespaarlening via het Warmtefonds.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening): “We zien een enorme versnelling in de verduurzaming van huizen en gebouwen. Dat is natuurlijk positief! Het zou voor iedereen betaalbaar moeten zijn om ook die stap te zetten. Daarom maken we het financieren van maatregelen nog aantrekkelijker. Zo kan iedereen meedoen en werk maken van een lagere energierekening.”

Versnelling verduurzaming gebouwde verduurzaming

Het kabinet heeft als doel om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren, met focus op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen. Vorig jaar is het aantal woningen met slechte E-, F-, en G-labels met zo’n 55.000 gedaald. Nu zijn er nog zo’n 1,4 miljoen van dit soort slecht geïsoleerde woningen. Hiervan is 0,5 miljoen een huurhuis. Deze moeten uiterlijk 2029 zijn verduurzaamd tot minimaal een D-label want vanaf dat moment geldt een verhuurverbod voor woningen met labels E, F en G. Vorig jaar nam ook het aantal woningen met C- en D-labels af met zo’n 75.000, terwijl het aantal woningen met A-label of beter met maar liefst 200.000 is toegenomen. Ook het aantal aanvragen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) verdubbelt. En die stijging zet zich door in de eerste vier maanden van dit jaar. Vooral de verkoop van warmtepompen laat een forse groei zien. In 2022 zijn er 100.000 geïnstalleerd, waarvan 50.000 in de bestaande bouw en in het eerste kwartaal van 2023 ligt de verkoop al op 42.000 warmtepompen.

Iedereen kan meedoen

Tot en met 2030 wordt 13 miljard euro geïnvesteerd voor verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Hierin zitten middelen om te zorgen dat iedereen mee kan doen, ook huurders en woningeigenaren met lagere en middeninkomens. Voor deze groep is het aanvullend pakket van 900 miljoen euro aan maatregelen genomen. Daar bovenop wordt nog 1,5 miljard euro beschikbaar voor de verduurzaming van woningen in Groningen. Het kabinet sprak via de nationale prestatieafspraken met woningcorporaties af om sneller te verduurzamen, het niet meer verhuren van huurwoningen met E-, F- en G-labels vanaf 2029, het aardgasvrij maken van 450.000 woningen, én het toekomst-klaar isoleren van 675.000 sociale huurwoningen. Verder zet het kabinet in op huurverlaging voor woningen met slechte energielabels, het nationaal isolatieprogramma voor eigenaren van koopwoningen in kwetsbare wijken met veel energiearmoede, gerichte ontzorging voor verduurzaming van VvE’s, subsidie voor lokale bewonersinitiatieven en doe-het-zelf-initiatieven en de aanpak van energiearmoede en ondersteuning door energiefixers.