Hoe werkt de energieprestatievergoeding (EPV) bij huurwoningen aangesloten op een warmtenet?

Maakt de verhuurder uw woning met aansluiting op een warmtenet energiezuinig? En zorgt hij ervoor dat uw woning veel energie zelf opwekt? Dan mag hij u een vergoeding voorstellen voor de kosten die hij hiervoor gemaakt heeft. Dit is de energieprestatievergoeding (EPV). U bent niet verplicht in te gaan op het voorstel van de verhuurder.

Energieprestatievergoeding en woonlasten

Betaalt u een EPV aan uw verhuurder? Dan zullen uw woonlasten niet of nauwelijks stijgen. Want wat u méér betaalt door de EPV is ongeveer wat u minder betaalt aan het energiebedrijf. Doordat uw woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf lager.

Rekening energiebedrijf bij energieprestatievergoeding

Met een EPV krijgt u nog steeds een rekening van het energiebedrijf. U betaalt aan het energiebedrijf namelijk een bedrag voor de aansluiting op het warmtenet. Bijvoorbeeld vastrecht.

Overzicht opgewekte energie

Uw verhuurder moet u elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de energie die uw woning het afgelopen jaar heeft opgewekt. U ontvangt dit overzicht bijvoorbeeld samen met het jaarlijkse overzicht van de kosten van warmte, licht en water en eventuele servicekosten.

Energieprestatievergoeding en energieverbruik

Uw verhuurder gaat hij het bepalen van de hoogte van de EPV uit van gemiddeld energieverbruik, bij gemiddelde weersomstandigheden. Verbruikt u in een jaar meer elektriciteit dan uw woning opwekt? Dan betaalt u bij voor het extra verbruik. Verbruikt u minder elektriciteit? Dan krijgt u van het elektriciteitsbedrijf geld terug. Want uw woning wekte elektriciteit op, die u niet heeft gebruikt.

Eisen aan contract energieprestatievergoeding

De betaling van een EPV kunnen u en uw verhuurder vastleggen in een EPV-contract. In het contract moet uw verhuurder u informeren over:

  • hoeveel energie het kost om uw woning te verwarmen (de warmtevraag);
  • hoeveel energie de woning zelf opwekt;
  • de invloed van weersomstandigheden op uw energierekening;
  • de invloed van uw eigen gedrag op uw energierekening. Heeft u thuis bijvoorbeeld een zonnebank of aquarium, dan verbruikt u meer energie dan gemiddeld. Maar bent u enkele maanden per jaar in het buitenland, dan verbruikt u minder.

U kunt het bedrag dat u aan EPV betaalt ook in het contract vastleggen. Er geldt een maximum voor de hoogte van de EPV bij huurwoningen aangesloten op een warmtenet.

Energieprestatievergoeding bij stijgende of dalende energieprijs

In het EPV-contract kunt u met uw verhuurder afspraken maken over de gevolgen van een stijgende of dalende energieprijs voor de EPV. U kunt een vast bedrag aan EPV per maand afspreken. Dan heeft de energieprijs geen invloed op de EPV die u betaalt.

Geen invloed energieprestatievergoeding op huurprijs

De EPV staat los van de huurprijs die u betaalt. Ook de jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV.

Huurder niet verplicht akkoord te gaan met energieprestatievergoeding

Als de verhuurder een EPV voorstelt, hoeft u niet verplicht akkoord te gaan. U kunt besluiten pas akkoord te gaan als duidelijk is welke gevolgen de EPV heeft voor uw portemonnee. Of als u zeker weet dat uw woning comfortabeler wordt na de aanpassingen door de verhuurder.

Als u ermee instemt dat de verhuurder u een EPV mag vragen is de EPV niet meer vrijblijvend. Als u er niet mee akkoord gaat is de kans natuurlijk groot dat de verhuurder uw woning niet zal verbeteren.

Energieprestatievergoeding bij renovatie woningcomplex

Wil de verhuurder een woningcomplex van ten minste 10 woningen renoveren en daarna een energieperstatievergoeding vragen? Dan moet minstens 70% van de huurders dit goed vinden.

Bezwaar energieprestatievergoeding

Heeft u ermee ingestemd dat uw verhuurder een EPV mag vragen? Maar bent u het niet eens met het voorgestelde bedrag? Dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Duurzame energie om verbruik fossiele energie te compenseren

Voor een EPV moet uw huurwoning aangesloten op een warmtenet aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat de woning duurzame energie opwekt ter compensatie van de warmte die uw woning gebruikt.

  • Wordt die warmte op een niet-duurzame manier opgewekt?
    Dan moet uw woning meer energie ter compensatie opwekken.
  • Is uw woning aangesloten op een heel duurzaam warmtenet?
    Dan hoeft uw woning minder energie op te wekken.

Hoe duurzaam het warmtenet is waarop uw woning is aangesloten wordt via een zogenaamde EMG-verklaring bepaald. Het verbruik van niet-duurzame, fossiele energie wordt zo helemaal gecompenseerd door duurzame energie.