Erfgoed telt

Het kabinet investeert in cultureel erfgoed om het onder meer:

  • voor de huidige en toekomstige generaties te behouden;

  • een plek te geven in de leefomgeving;

  • onder de aandacht te brengen als van belang voor de maatschappij.

Dit staat in de beleidsbrief Erfgoed Telt.