Wie krijgt de erfenis als er geen erfgenamen bekend zijn?

Wanneer er geen erfgenamen bekend zijn, doet het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek. Blijkt na onderzoek nog steeds dat er geen erfgenamen zijn? Of wordt de afwikkeling van de erfenis niet door of namens de erfgenamen opgepakt? Dan kan de overheid dat doen. Het Rijksvastgoedbedrijf handelt onbeheerde nalatenschappen af namens de overheid.

Rijksvastgoedbedrijf spoort erfgenamen op

Het is de taak van het Rijksvastgoedbedrijf om eventuele bezittingen en/of geld uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan de erfgenamen te geven. Hiervoor probeert het Rijksvastgoedbedrijf erfgenamen of rechthebbenden op te sporen.

Erfenis zonder erfgenamen of met te laag saldo naar consignatiekas

Vindt het Rijksvastgoedbedrijf geen erfgenamen of is het saldo van de nalatenschap te laag om de nalatenschap af te handelen? Dan wordt de erfenis omgezet in geld en gestort in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Hier blijft het 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden.

Als na 20 jaar niemand zich bij de consignatiekas meldt, vervalt het geld aan de Staat. Dit is ook het geval wanneer er gedurende 20 jaar niemand aanspraak heeft gemaakt op de nalatenschap. Dan wordt het geld niet in de consignatiekas gestort, maar gaat het direct naar de Staat.

Uitzoeken recht op uitkering uit consignatiekas

Wilt u weten of u recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas? Dan kunt u gebruik maken van het zoekformulier consignatiekas