Nederland en de Europese Unie

Als lidstaat van de Europese Unie (EU) beslist Nederland mee over wetgeving van de EU. Nederland kiest voor een constructief-kritische houding in de EU.

EU moet zich richten op belangrijkste taken

Nederland vindt dat de EU zich moet beperken tot de belangrijkste taakgebieden. Dit zijn welvaart, vrijheid, veiligheid. Daarbij geldt: kunnen de lidstaten het beter zelf regelen? Dat moet de EU daarover niet beslissen.
De volgende zaken behoren volgens Nederland vooral tot het nationale gebied:

  • pensioenen;
  • belastingen;
  • cultuur;
  • onderwijs;
  • zorg.

Het kabinet vindt ook dat de EU het aantal regels en ingewikkelde werkafspraken moet verminderen.

Goed functioneren Europese interne markt

Nederland heeft belang bij een goed functionerende interne markt in Europa. Een interne markt die goed werkt stimuleert de concurrentie. Ook biedt het consumenten meer keuze, betere kwaliteit en lagere prijzen van producten en diensten.

Modernisering Europese begroting

Het kabinet streeft naar modernisering van de Europese begroting. De EU moet de afdrachten van de Europese lidstaten evenwichtiger verdelen. Het kabinet zet zich daarbij in om de afdrachten van Nederland te verminderen.

Uitbreiding EU niet onbeperkt

In de afgelopen jaren zijn verschillende landen toegetreden tot de EU. Nederland vindt dat de EU niet onbeperkt kan uitbreiden. Nieuwe lidstaten moeten voldoen aan strikte richtlijnen. Belangrijk hierbij zijn de criteria van Kopenhagen

Afhankelijkheid Europese economie

De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Europa. Financiële stabiliteit en groei in Europa zijn daarom van groot belang voor Nederland. Nederland werkt mee aan Europese maatregelen om de Europese economie blijvend te versterken.

Europese vlag

Alle ministeries in Nederland hangen op 9 mei (Dag van Europa) de Europese vlag uit. Gemeenten en provincies bepalen zelf of zij dit ook doen. Het is niet verplicht.

Kabinet Rutte III: deelname aan het Europees Openbaar Ministerie

Het kabinet wil fraude met EU-geld bestrijden. Deelname aan het Europees Openbaar Ministerie maakt samenwerken bij de bestrijding van deze fraude makkelijker. Het kabinet beslist uiterlijk 2021 over het moment waarop Nederland zal toetreden tot het Europees Openbaar Ministerie. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.