Nederland en de Europese Unie

Nederland is sinds het begin lid van de Europese Unie. Nederland werkt als 1 van de lidstaten van de Europese Unie (EU) samen aan een sterk Europa.

Sterke Europese Unie nodig

Nederland heeft een sterke Europese Unie nodig.

  • Omdat Europa een veilig thuis is waar mensen in vrede kunnen leven.
  • Om de Nederlandse belangen in de wereld te bevorderen en te beschermen.
  • Omdat Nederland economisch sterk afhankelijk is van het vrije verkeer van goederen en kapitaal binnen de EU.

Als lidstaat van de EU beslist Nederland mee over wetgeving van de EU. Nederland kijkt daarbij altijd goed of het meerwaarde heeft om zaken op een Europees niveau te regelen. Of dat de EU-landen dit net zo goed afzonderlijk kunnen regelen.

Nederlandse prioriteiten in de Europese Unie

Nederland wil in Europa vooral samenwerken aan grote thema’s die meer landen aangaan. Een EU die op deze thema’s resultaten boekt, is in het belang van alle Nederlanders. Het gaat daarbij in de komende jaren vooral om:

  • migratie;
  • veiligheid;
  • een sterke en duurzame economie;
  • klimaat;
  • verdedigen van belangen en waarden in de wereld

Om deze resultaten te kunnen boeken, is het nodig dat de EU een passende begroting heeft. Ook moeten de instellingen van de EU hun werk goed en efficiënt kunnen 

Permanente Vertegenwoordiging Europese Unie (PV EU)

De Permanente Vertegenwoordiging  behartigt de Nederlandse belangen in de Europese Unie. In het kantoor van de PV EU werken mensen van bijna alle onderdelen van de Nederlandse overheid.

Europese vlag

Alle ministeries in Nederland hangen op 9 mei (Dag van Europa) de Europese vlag uit. Gemeenten en provincies bepalen zelf of zij dit ook doen. Het is niet verplicht.