Provinciale belastingen

Provincies halen ongeveer de helft van hun inkomsten uit belastingen. Vooral uit de motorrijtuigenbelasting. Een andere provinciale belasting is bijvoorbeeld de grondwaterheffing.

Provinciale belastingen en heffingen

Er zijn 2 soorten provinciale belasting:

  • Belastingen, zoals motorrijtuigenbelasting. De inkomsten hiervan gaan naar de provincie. De provincie bepaalt zelf waarvoor ze die gebruikt.
  • Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld de grondwaterheffing, leges voor vergunningen en de verontreinigingsheffing. De provincie kan voor de rechten en leges alleen de kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de kosten die de provincie ermee betaalt. Voor de grondwaterheffing en verontreinigingsheffing geldt dat de inkomsten ten goede moeten komen aan het onderhoud van het watersysteem.

Besteding inkomsten uit motorrijtuigenbelasting

De inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting mag de provincie vrij besteden. Zij hoeft dit dus niet te gebruiken voor het onderhoud van wegen.