Belastinginkomsten en specifieke uitkeringen gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies hebben al belastingbevoegdheden zo lang als ze bestaan. Wel is de bevoegdheid om belasting te heffen in de loop van de eeuwen verminderd. Gemeenten en provincies mogen nu alleen die belastingen heffen die in de wet staan.