Specifieke uitkeringen gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om bepaald beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen.

Voorbeelden gebruik specifieke uitkeringen

De gemeente kan met specifieke uitkeringen bijvoorbeeld de luchtkwaliteit verbeteren of leerachterstand verminderen. De provincie kan met dit extra geld bijvoorbeeld een recreatiegebied ontwikkelen.

Rijksoverheid bepaalt wie de uitkering krijgt

De Rijksoverheid bepaalt:

  • of een gemeente of provincie een specifieke uitkering krijgt;
  • hoeveel geld de gemeente of provincie krijgt;
  • waar de gemeente of provincie het geld aan besteedt.

Dit staat in de Financiële-verhoudingswet. Meer informatie over de Financiële verhoudingswet en overige wet- en regelgeving staat op de pagina Wet- en regelgeving gemeente- en provinciefinanciën.

Overzicht specifieke uitkeringen

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën rapporteren elk jaar in mei aan de Tweede Kamer welke specifieke uitkeringen er zijn. Ook melden ze hoeveel geld er aan is besteed. Dit staat in het Onderhoudsrapport Specifieke uitkeringen (OSU).

Verantwoorden specifieke uitkeringen

Verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen verloopt via de verantwoordingsmethode SiSa.