Single information, Single audit (SiSa)

Gemeenten en provincies kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen. De verantwoording over de besteding van dit geld verloopt via de SiSa-systematiek.

Verantwoordingsmethode SiSa

Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten en provincies maken. Gemeenten en andere overheden kunnen opzoeken welke regelingen zij moeten verantwoorden. Dit kan via de applicatie 'te verantwoorden regelingen'.

Vragen over SiSa?

Medeoverheden en accountants kunnen met vragen over SiSa contact opnemen met het ministerie van BZK via webformulieren. Hier kunnen medeoverheden en accountants terecht voor:

Als u een vraag heeft, adviseren wij u eerst de stukken te raadplegen. Vooral de invulwijzer en de procedure. Deze vindt u onderaan deze pagina onder het kopje 'Documenten'.

Documenten