Vragen over de verantwoordingslijst SiSa

Stel hier uw vragen over de verantwoordingslijst specifieke uitkeringen (SiSa).

Mogelijke vragen:

  • Regel te veel
  • Regel te weinig
  • Beschikking te weinig
  • Beschikking te veel
  • Onduidelijkheid over regels en/of beschikkingen op de verantwoordingslijst.
Bijvoorbeeld; E27B
Bijvoorbeeld; 12WE-2013
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld in het vragenformulier om uw vraag te beantwoorden, waarna ze volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk zal worden bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Akkoordverklaring(verplicht)