Vragen over de verantwoordingslijst SiSa

Stel hier uw vragen over de verantwoordingslijst specifieke uitkeringen (SiSa).

Mogelijke vragen:

  • Regel te veel
  • Regel te weinig
  • Beschikking te weinig
  • Beschikking te veel
  • Onduidelijkheid over regels en/of beschikkingen op de verantwoordingslijst.
group0

Bijvoorbeeld; E27B

Bijvoorbeeld; 12WE-2013

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens die u heeft ingevuld in het vragenformulier om uw vraag te beantwoorden, waarna ze volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk zal worden bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming middels uw goedkeuring met het vinkje in het formulier, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden en de wettelijke taak als systeemverantwoordelijke vanwege de wettelijke taken die voortkomen uit de wet financiële verhoudingen, het besluit begroting verantwoording, de regeling SiSa, de regeling Iv3 en sectorale wetgeving uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Omdat de technische en inhoudelijke beoordeling bij meerdere partijen is belegd om de informatie-uitwisseling en verantwoording die via SiSa en Iv3 plaatsvindt te kunnen uitvoeren, kan uw informatie na beoordeling van de BZK-medewerker met derden worden gedeeld. Dit gebeurt alleen als de technische of inhoudelijke verantwoordelijkheid niet direct bij het ministerie van BZK ligt.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord, worden uw gegevens volgens in de archiefwet opgenomen regelingen tijdelijk bewaard in de daarvoor bestemde archiefsystemen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *