Uitwisseling financiële gegevens met SiSa en Iv3

Gemeenten en provincies leggen op 2 manieren verantwoording af aan de Rijksoverheid. Via de methodiek Single information, single audit (SiSa) en via het systeem Informatie voor Derden (Iv3).

Verantwoording Sisa en Iv3

SiSa betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Met SiSa verantwoorden gemeenten en provincies aan de Rijksoverheid hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed. SiSa is een verantwoordingsvorm voor specifieke uitkeringen en Iv3 een informatiestroom met alle financiële informatie.