Informatie voor Derden (Iv3)

Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. En op welke manier. De afnemers van deze financiële informatie zijn onder meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.

Iv3 bevat gegevens uit de begroting, kwartaalcijfers en jaarrekening. Deze gegevens zijn onder andere van belang bij de verdeling van het gemeentefonds en het provinciefonds. Iv3 wordt ingevuld door gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Database financiën gemeenten

Er is een database beschikbaar met informatie over de financiën van gemeenten. Het betreft een pilotversie. Daarmee zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een eerste stap in de modernisering van de informatievoorziening over de financiën van de medeoverheden. Het ministerie wil op deze manier de beschikbare informatie beter ontsluiten voor gemeenten. De ervaringen met de pilotversie worden gebruikt bij de stapsgewijze doorontwikkeling en uitbreiding van de database.

Vragen over Iv3?

Medeoverheden en accountants kunnen met vragen over Iv3 contact opnemen met het ministerie van BZK via onderstaande webformulieren. Medeoverheden en accountants kunnen hier terecht voor onder andere inhoudelijke Iv3 vragen en technische vragen. Heeft u een vraag? Raadpleegt u dan eerst de informatie op deze pagina. En op de website van de commissie BBV. Hier vindt u vaak al het antwoord op uw vraag. U kunt ook de Veelgestelde vragen over Iv3 raadplegen.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Dan kunt u uw vraag stellen via een van de volgende formulieren:

Vragen over economische categorieën kunt u stellen aan het bureau Kredo van het CBS via het e-mailadres kredo@CBS.nl.

IBI-Nieuwsbrief

Lees de recente IBI-nieuwbrieven over financieel interbestuurlijke informatie of abonneer u er op.